O nás

Poskytujeme komplexní služby fyzioterapie pro děti a dospělé formou ambulantní či domácí péče.

Fyzioterapie je možná na základě doporučení od lékaře (poukaz na rehabilitaci FT) nebo bez doporučení lékaře v hotovosti.

Našimi smluvními pojišťovnami jsou: Všeobecná zdravotní pojišťovna, Vojenská zdravotní pojišťovna, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

PÉČI POSKYTUJÍ

Mgr. Hana Onderková

 • magisterské studium FTK UP Olomouc (2003)
 • Akrální koaktivační terapie, Čelákovice (2023)
 • Kurz aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku, RL Corpus, Olomouc, (2018)
 • Synergická reflexní terapie
 • Kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě
 • Speciální příprava v metodice hiporehabilitace
 • Intenzivní kurzy fyzikální terapie
 • Kineziotaping
 • Skolióza – Léčba metodou spirální stabilizace páteře (2016)
 • Diagnostika  a terapie funkčních poruch pohybového systému- měkké a mobilizační techniky (2015)
 • fyzioterapie – zejména dětí a dorostu
 • Hiporehabilitace Baneta z.s. 

Mgr. Kateřina Konůpková

 • bakalářské studium fyzioterapie absolvovala na FTK UP Olomouc (2004)
 • magisterské studium fyzioterapie na FZV UP Olomouc (2010)
 • Proprioceptivní neuromuskulární facilitace ( Olomouc 2018) 
 • Musculoskeletal problems of the hand and wrist (Praha 2018)
 • Cvičení pro navození a udržení svalové rovnováhy
 • Intenzivní kurz fyzikální terapie
  – část A (teoretické i praktické poznatky fyzikální terapie)
 • Rehabilitace ve sportovní medicíně
 • Fyzioterapie u poruch dýchání
 • Možnosti terapie funkčních poruch ramenního kloubu dle konceptu BPP
 • Stabilita v pohybovém systému a hluboký stabilizační systém
 • Funkční manuální medicína Tichý
 • 14 denní stáž v Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou (květen 2016)
 • Kurz rehabilitace ruky (leden 2017)
 • Skolióza- Léčba metodou spirální stabilizace páteře (červen 2016)
 • Problematika funkčních poruch temporomandibulárního kloubu (březen 2013)
 • Diagnostika  a terapie funkčních poruch pohybového systému- měkké a mobilizační techniky (2015)
 • sportovní fyzioterapie
 • preventivní fyzioterapie
 • fyzioterapie v traumatologii a ortopedii