Služby

Služby našeho zařízení jsou zaměřené na moderní kvalifikovaný přístup v oblasti prevence, diagnostiky a léčby bolestí
a poruch pohybového aparátu dětí i dospělých.
Procedury fyzioterapie (léčebné rehabilitace) poskytujeme na základě doporučení od lékaře (poukaz na rehabilitaci FT) nebo bez doporučení od lékaře v hotovosti. Věnujeme se nejen dospělým, ale i dětem všeho věku.

Služby pro dospělé

Výkony hrazené zdravotními pojišťovnami

 • procedury fyzikální terapie
 • měkké a mobilizační techniky
 • léčebná tělesná výchova
 • reflexní masáže
 • techniky na neurofyziologickém podkladě

Placené výkony

 • masáže – klasické, sportovní
 • laseroterapie
 • tejpování (taping)
 • poradenství v oblasti pohybového aparátu – prevence, výběr vhodné pohybové aktivity, návrh kompenzačních činností
 • všechny ostatní procedury bez předpisu od lékaře

Služby pro děti

Nabízíme léčebnou a preventivní rehabilitaci dětí všeho věku.

 • péče o kojence:
  rehabilitace s využitím Vojtovy metody a dalších rehabilitačních technik
  míčkování
  cvičení na míči
  cvičení s overballem
  masáže kojenců a jiné
 • péče o předškoláky a školáky:
  poruchy držení těla, skoliózy,plochonoží, neurologické diagnózy, úrazy
  cvičení dle Schrotové
  Klapovo lezení
  cvičení na míči a s overballem
  Synergická reflexní terapie a jiné
 • dále poskytujeme:
  poradenskou činnost v oblasti psychomotorického vývoje dětí z pohledu fyzioterapeuta
  preventivní cvičení na podporu psychomotorického vývoje, správného držení těla a prevenci skolióz