O nás

Poskytujeme komplexní služby fyzioterapie pro děti a dospělé formou ambulantní či domácí péče.

Fyzioterapie je možná na základě doporučení od lékaře (poukaz na rehabilitaci FT) nebo bez doporučení lékaře v hotovosti.

Našimi smluvními pojišťovnami jsou: Všeobecná zdravotní pojišťovna, Vojenská zdravotní pojišťovna, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitraPÉČI POSKYTUJÍ

Mgr. Hana Onderková

 • magisterské studium absolvovala na FTK UP Olomouc (2003)


 • Absolventka kurzů:
  • Kurz aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku,RL Corpus, Oomouc, (2018)
  • Synergická reflexní terapie
  • Kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě
  • Reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie
  • Terapie skolióz dle Schrotové
  • Speciální příprava v metodice hiporehabilitace
  • Intenzivní kurz fyzikální terapie
   - část A (teoretické i praktické poznatky fyzikální terapie)
  • - část B (teoretické i praktické poznatky fyzikální terapie – elektrodiagnostika, selektivní elektrostimulace a elektrogymnastika)
  • Dornova metoda
  • Kineziotaping
  • Skolióza - Léčba metodou spirální stabilizace páteře (červen 2016)
  • Novinky v hipoterapii- opakovací kurz (květen 2017)
  • Diagnostika  a terapie funkčních poruch pohybového systému- měkké a mobilizační techniky (2015)

 • Zaměření:
  • fyzioterapie – zejména dětí a dorostu
  • hipoterapie-Hiporehabilitace Baneta z.s. (www.baneta.cz)


  Mgr. Kateřina Klašková

 • bakalářské studium fyzioterapie absolvovala na FTK UP Olomouc (2004)
 • magisterské studium fyzioterapie na FZV UP Olomouc (2010)


 • Absolventka kurzů:
  • Proprioceptivní neuromuskulární facilitace ( Olomouc 2018) 
  • Musculoskeletal problems of the hand and wrist (Praha 2018)
  • Cvičení pro navození a udržení svalové rovnováhy
  • Intenzivní kurz fyzikální terapie
   - část A (teoretické i praktické poznatky fyzikální terapie)
  • - část B (teoretické i praktické poznatky fyzikální terapie – elektrodiagnostika, selektivní elektrostimulace a elektrogymnastika)
  • Rehabilitace ve sportovní medicíně
  • Fyzioterapie u poruch dýchání
  • Možnosti terapie funkčních poruch ramenního kloubu dle konceptu BPP
  • Stabilita v pohybovém systému a hluboký stabilizační systém
  • Funkční manuální medicína Tichý
  • 14 denní stáž v Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou (květen 2016)
  • Kurz rehabilitace ruky (leden 2017)
  • Skolióza- Léčba metodou spirální stabilizace páteře (červen 2016)
  • Problematika funkčních poruch temporomandibulárního kloubu (březen 2013)
  • Diagnostika  a terapie funkčních poruch pohybového systému- měkké a mobilizační techniky (2015)

  Zaměření:
  • sportovní fyzioterapie
  • preventivní fyzioterapie
  • fyzioterapie v traumatologii a ortopedii