Služby

Služby našeho zařízení jsou zaměřené na moderní kvalifikovaný přístup v oblasti prevence, diagnostiky a léčby bolestí
a poruch pohybového aparátu dětí i dospělých.
Procedury fyzioterapie (léčebné rehabilitace) poskytujeme na základě doporučení od lékaře (poukaz na rehabilitaci FT) nebo bez doporučení od lékaře v hotovosti. Věnujeme se nejen dospělým, ale i dětem všeho věku.

Služby pro dospělé

Výkony hrazené zdravotními pojišťovnami
  • procedury fyzikální terapie
  • měkké a mobilizační techniky
  • léčebná tělesná výchova
  • reflexní masáže
  • techniky na neurofyziologickém podkladě
Placené výkony
  • masáže – klasické, sportovní
  • laseroterapie
  • tejpování (taping)
  • poradenství v oblasti pohybového aparátu – prevence, výběr vhodné pohybové aktivity, návrh kompenzačních činností
  • všechny ostatní procedury bez předpisu od lékaře

Služby pro děti

Nabízíme léčebnou a preventivní rehabilitaci dětí všeho věku.
  • péče o kojence:
   rehabilitace s využitím Vojtovy metody a dalších rehabilitačních technik
   míčkování
   cvičení na míči
   cvičení s overballem
   masáže kojenců a jiné


  • péče o předškoláky a školáky:
   poruchy držení těla, skoliózy,plochonoží, neurologické diagnózy, úrazy
   cvičení dle Schrotové
   Klapovo lezení
   cvičení na míči a s overballem
   Synergická reflexní terapie a jiné

  • dále poskytujeme:
   poradenskou činnost v oblasti psychomotorického vývoje dětí z pohledu fyzioterapeuta
   preventivní cvičení na podporu psychomotorického vývoje, správného držení těla a prevenci skolióz